วิลล่า

วิลล่า 1 หลังสามารถรองรับได้ 11-16 ท่าน
- Villa 2
- Villa 3
- Villa 4

Mobirise

Villa 2

บ้านพักขนาด 12 ท่าน
ข้าราชการกองทัพอากาศ 4,000 บาท
(ประกอบอาหารไม่ได้)

Mobirise

Villa 3

บ้านพักขนาด 16 ท่าน
ข้าราชการกองทัพอากาศ 6,000 บาท
(ประกอบอาหารไม่ได้)

Mobirise

Villa 4

บ้านพักขนาด 12 ท่าน
ข้าราชการกองทัพอากาศ 4,000 บาท
(ประกอบอาหารไม่ได้)

เลือกบริการห้องพักของเราต่อ...

Our Contacts

Address:

อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.(บ่อฝ้าย) 
ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

Phone:

032-653061, 032-653065-6 
มือถือ:086-378-1418

E-mail:

borfaithai@hotmail.com

Powered by natdanai.net © Copyright 2020-2022 borfai.com - All Rights Reserved. update 5/5/2022

Made with Mobirise free maker