ห้องพักคอนโด

คอนโดในรูปแบบที่ไว้รองรับผู้มาเยือนตามความต้องการ
- Standard
- Deluxe
- Deluxe Family

Mobirise

Standard Room

ห้องพักขนาด 2 ท่าน
ข้าราชการกองทัพอากาศ      800 บาท
ข้าราชการ ทบ. ทร. สตช.    1,000 บาท
บุคคลทั่วไป                         1,400 บาท
เตียงเสริมได้ 1 ท่าน
(ราคานี้ไม่รวมอาหารเช้า)

Mobirise

Deluxe Room

ห้องพักขนาด 4 ท่าน
ข้าราชการกองทัพอากาศ    1,400 บาท
ข้าราชการ ทบ. ทร. สตช.    1,600 บาท
บุคคลทั่วไป                         2,200 บาท
เตียงเสริมได้ 1 ท่าน
(ราคานี้ไม่รวมอาหารเช้า)

Mobirise

Deluxe Family

ห้องพักขนาด 4 ท่าน
ข้าราชการกองทัพอากาศ    1,600 บาท
ข้าราชการ ทบ. ทร. สตช.    1,800 บาท
บุคคลทั่วไป                         2,600 บาท
เตียงเสริมได้ 2 ท่าน
(ราคานี้ไม่รวมอาหารเช้า)

เลือกบริการห้องพักของเราต่อ...

Our Contacts

Address:

อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.(บ่อฝ้าย) 
ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

Phone:

032-653061, 032-653065-6 
มือถือ:086-378-1418

E-mail:

borfaithai@hotmail.com

Powered by natdanai.net © Copyright 2020-2022 borfai.com - All Rights Reserved. update 5/5/2022

Web page was started with Mobirise